Mahepõllumajandusregistri avaandmed
0
Avaandmete faili genereerimise kuupäev: 27.02.2020
1
Andmeväljade kirjeldused:
2
Mahepõllumajandusregistrisse kantud isikud
kellele on omistatud maheregistri number ning kellel on loomad
taimed ja korjesaadused
3
Kliendi ID - Kliendi unikaalne identifikaator
4
Äriregistrikood - Äriregistri unikaalne identifikaator
5
Kliendi nimi - Mahepõllumajanduse registrisse kantud isiku nimi
6
Kliendi postiaadress - Mahepõllumajanduse registrisse kantud isiku postiaadress
7
Kliendi kontaktandmed - Mahepõllumajanduse registrisse kantud isiku telefoni number ja e-maili aadress
8
Kliendi tegevuskoha aadress - Mahepõllumajanduse registrisse kantud isiku ettevõtte tegevuskoha aadress
9
Registrikande kuupäev - Mahepõllumajanduse registripidaja poolt tehtud registrikande kuupäev
10
Mahepõllumajanduse registri number - Mahepõllumajanduse registripidaja poolt isikule antud unikaalne registri number
11
Taimekasvatuse tunnustamise kuupäev - Kuupäev
millal isik esitas taotluse ettevõtte tunnustamiseks taimekasvatuse valdkonnas
12
Loomakasvatuse tunnustamise kuupäev - Kuupäev
millal isik esitas taotluse ettevõtte tunnustamiseks loomakasvatuse valdkonnas
13
Mesinduse tunnustamise kuupäev - Kuupäev
millal isik esitas taotluse ettevõtte tunnustamiseks mesinduse valdkonnas
14
Mahepõllumajanduslikult toodetud kultuuride nimetused