Mahepõllumajandusregistri avaandmed
0
Avaandmete faili genereerimise kuupäev: 19.11.2019
1
Andmeväljade kirjeldused:
2
Mahepõllumajandusregistrisse kantud isikud
kellele on omistatud maheregistri number ning kellel on loomad
taimed ja korjesaadused
3
Kliendi ID - Kliendi unikaalne identifikaator
4
Kliendi nimi - Mahepõllumajanduse registrisse kantud isiku nimi. Füüsilise isiku andmeid ei avaldata.
5
Kliendi postiaadress - Mahepõllumajanduse registrisse kantud isiku postiaadress. Füüsilise isiku andmeid ei avaldata.
6
Kliendi kontaktandmed - Mahepõllumajanduse registrisse kantud isiku telefoni number ja e-maili aadress. Füüsilise isiku andmeid ei avaldata.
7
Kliendi tegevuskoha aadress - Mahepõllumajanduse registrisse kantud isiku ettevõtte tegevuskoha aadress
8
Registrikande kuupäev - Mahepõllumajanduse registripidaja poolt tehtud registrikande kuupäev
9
Mahepõllumajanduse registri number - Mahepõllumajanduse registripidaja poolt isikule antud unikaalne registri number
10
Taimekasvatuse tunnustamise kuupäev - Kuupäev
millal isik esitas taotluse ettevõtte tunnustamiseks taimekasvatuse valdkonnas
11
Loomakasvatuse tunnustamise kuupäev - Kuupäev
millal isik esitas taotluse ettevõtte tunnustamiseks loomakasvatuse valdkonnas
12
Mesinduse tunnustamise kuupäev - Kuupäev
millal isik esitas taotluse ettevõtte tunnustamiseks mesinduse valdkonnas
13
Mahepõllumajanduslikult toodetud kultuuride nimetused
14
Kliendi ID - Kliendi unikaalne identifikaator (klientide CSV failist)