Kliendi IDLoomagrupi nimiMaheloomade arvMitte maheloomade arvÜlemineku loomade arv
0
521
Lammas üle 6 kuu
7
0
0
1
521
Hobune
1
0
0
2
521
Lüpsilehm
3
0
0
3
521
Noorveis üle 2 aasta
6
0
0
4
521
Noorveis 6 - 24 kuud
5
0
0
5
521
Vasikas 0 - 6 kuud
1
0
0
6
521
Kult
0
2
0
7
521
Noor- ja nuumsiga üle 2k
1
0
0
8
521
Munakana üle 6 kuu vanune
10
0
0
9
521
Küülik
16
0
0
10
521
Mesilaspered
36
0
0
11
521
Ammlehm
7
0
0
12
521
Muu kodulind
2
0
0
13
521
Kits üle 6 kuu
1
0
0
14
521
Kits 0 - 6 kuud
0
0
2