Sordiregistri avaandmed
0
Avaandmete faili genereerimise kuupäev: 13.02.2020
1
Andmeväljade kirjeldused:
2
Sordinimi - Sordile kinnitatud nimi
3
Sordinime ettepanek - Sordile esitatud nime ettepanek
4
Sordinime sünonuum - Sordil võib erijuhul olla mitu nime e sünonüümi
5
Sordi registreerimise staatus - Registreerimistaotluse seisund
6
Liiginimi - Taimeliigi nimi
7
Liiginimi inglise keeles - Taimeliigi nimi inglise keeles
8
Liiginimi ladina keeles - Taimeliigi nimi ladina keeles
9
Liiginimi kultuurina - Kas liik on suvi-või talikultuur
10
Aretusnumber - Aretaja poolt antud esialgne sorti tähistav number
11
Hübriid - Kas sort on või ei ole hübriidsort
12
Otrade realisus inglise keeles - Odra pea on kas 2-realine või 6-realine oder
13
Kas GMO - Kas sort on või ei ole geneetiliselt muundatud
14
Taotluse registreerimise number - Taotlusele registreerimisel antav number