Taimekaitsevahendite registri avaandmed
0
Avaandmete faili genereerimise kuupäev: 20.01.2020
1
Andmeväljade kirjeldused:
2
Taimekaitsevahendite registrisse kantud taimekaitsevahend
3
Taimekaitsevahendi ID - Taimekaitsevahendi unikaalne identifikaator
4
Taimekaitsevahendi nimi - Taimekaitsevahendite registrisse kantud taimekaitsevahendi nimi
5
Taimekaitsevahendi liik - Kasutamise otstarbe järgi jagunevad taimekaitsevahendid: herbitsiidid
fungitsiidid
insektitsiidid jne
6
Taimekaitsevahendi alamliik - Kasutamise otstarbe järgi alamliigiks näiteks fungitsiidi kasutamine puhtimisvahendina
7
Preparatiivne vorm - Näiteks: emulsioonikontsentraat
suspensioonikontsentraat
graanulid jne
8
Loa valdaja - Taimekaitsevahendi turulelaskmise loa valdaja nimi
9
Loa valdaja aadress - Taimekaitsevahendi turulelaskmise loa valdaja aadress
10
On keemiline - Kas on keemiline või bioloogiline taimekaitsevahend
11
Registreerimise number - Taimekaitsevahendi registreerimisnumber
12
Registreerimise kuupäev - Taimekaitsevahendi turulelaskmise loa alguskuupäev
13
Turulelaskmise loa lõpptähtaeg - Taimekaitsevahendi turulelaskmise loa lõpptähtaeg
14
Müüdav tunnistusega - Taimekaitsevahendi turustamine ja kasutamine on lubatud ainult taimekaitsetunnistuse alusel