param_value_idparameeter_idmaakond_idmaakondhaldusasutus_idhaldusasutustoetuse_tunnus_idtoetuse_tunnusparam_liikon_kohalik_idon_kohalikjrk_nrparam_koodparameetermootyhikkehtivus_alguskehtivus_loppvaartusmod_kpvnimetuskirjeldus
0
1050106
1000048
999999
Üleriigiline
999999
Üleriigiline
1
TTT
Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid
N
Riiklik
6
SUBSISTENCE_MARGIN_PLUS
Toimetulekupiiri koefitsient teisele ja igale järgnevale täiskasvanud leibkonnaliikmele
2014-12-01
0.80
2017-11-27
Toimetulekupiir +1
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
1
1050082
1000804
999999
Üleriigiline
999999
Üleriigiline
1
TTT
Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid
N
Riiklik
7
SUBSISTENCE_MARGIN_CHILD
Toimetulekupiiri koefitsient lapsest leibkonnaliikmele
2015-01-01
1
2017-11-27
Toimetulekupiir +1(Laps)
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
2
1050084
1000806
999999
Üleriigiline
999999
Üleriigiline
1
TTT
Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid
N
Riiklik
8
SUBSISTENCE_MARGIN_CHILD_AGE
Toimetulekutoetuse lapseea piirvanus
2015-01-01
17
2017-11-27
Toimetulekupiir +1(Lapsevanusepiir)
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
3
1050098
1000814
999999
Üleriigiline
999999
Üleriigiline
1
TTT
Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid
N
Riiklik
4
TTT_STUDENT_AGE_UPPER_BOUND_INCLUDED
(Üli)õpilase maksimaalne vanus (ka), millega isikut loetakse (üli-)õpilaseks ja saab määrata eraldi elavaks
2015-01-01
24
2017-11-27
TTT (üli-)õpilase maksmimaalne vanus(k.a.)
TTT (üli-)õpilase maksmimaalne vanus(k.a.), millega isikut loetakse (üli-)õpilaseks ja saab määrata eraldi elavaks
4
1095418
1000046
999999
Üleriigiline
999999
Üleriigiline
1
TTT
Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid
N
Riiklik
5
SUBSISTENCE_MARGIN
Toimetulekupiir (summa esimese leibkonnaliikme kohta)
EUR
2016-01-01
130.00
2017-11-27
Toimetulekupiir
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
5
201
1000014
999999
Üleriigiline
999999
Üleriigiline
1
TTT
Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid
N
Riiklik
1
HOHO_AREA_QUOTA
Leibkonna normpind (ruutmeetrit)
m2
2008-01-01
15
2017-11-27
Leibkonna normpind
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
6
301
1000016
999999
Üleriigiline
999999
Üleriigiline
1
TTT
Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid
N
Riiklik
2
HABITANT_AREA_QUOTA
Leibkonnaliikme normpind (ruutmeetrit)
m2
2008-01-01
18
2017-11-27
Liikme normpind
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
7
1000002
1000018
999999
Üleriigiline
999999
Üleriigiline
1
TTT
Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid
N
Riiklik
3
PENSIONER_AREA_QUOTA
Üksielava pensionäri normpind (ruutmeetrit)
m2
2010-04-01
51
2017-11-27
Pensionäri normpind
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
8
1015684
1000050
999999
Üleriigiline
999999
Üleriigiline
1
TTT
Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid
N
Riiklik
9
ADDITIONAL_SOCIAL_SUPPORT
Täiendava sotsiaaltoetuse suurus
EUR
2011-01-01
15
2017-11-27
Täiendav sotstoetus
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
9
1043968
1000034
10037
Harju maakond
1000054
Aegviidu Vallavalitsus
1
TTT
Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes
Y
Kohalik
1
ELECTRICITY_QUOTA
Elekter (summa esimese leibkonnaliikme kohta)
EUR
2013-11-01
22.00
2017-11-27
Elekter
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
10
1043970
1000036
10037
Harju maakond
1000054
Aegviidu Vallavalitsus
1
TTT
Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes
Y
Kohalik
2
ELECTRICITY_QUOTA_PLUS
Elekter (summa teise ja iga järgneva leibkonnaliikme kohta)
EUR
2013-11-01
11.00
2017-11-27
Elekter +1
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
11
1017364
1000020
10037
Harju maakond
1000054
Aegviidu Vallavalitsus
1
TTT
Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes
Y
Kohalik
4
HABITATION_RENT_QUOTA
Eluaseme üür (summa eluaseme ruutmeetri kohta)
EUR m2 kohta
2011-01-01
2
2017-11-27
Eluaseme üür
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
12
1017368
1000028
10037
Harju maakond
1000054
Aegviidu Vallavalitsus
1
TTT
Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes
Y
Kohalik
5
HABITATION_INSURANCE_QUOTA
Eluruumi kindlustus (summa eluaseme ruutmeetri kohta)
EUR m2 kohta
2011-01-01
0.15
2017-11-27
Eluruumi kindlustus
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
13
1017370
1000038
10037
Harju maakond
1000054
Aegviidu Vallavalitsus
1
TTT
Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes
Y
Kohalik
6
GAS_QUOTA
Gaas (summa esimese leibkonnaliikme kohta)
EUR
2011-01-01
6.5
2017-11-27
Gaas
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
14
1043972
1000040
10037
Harju maakond
1000054
Aegviidu Vallavalitsus
1
TTT
Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes
Y
Kohalik
7
GAS_QUOTA_PLUS
Gaas (summa teise ja iga järgneva leibkonnaliikme kohta)
EUR
2013-11-01
4.25
2017-11-27
Gaas +1
Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus