Riigi kinnisvararegister
0
Avaleht
1
2
Menetlused
3
4
Aruanded
5
Abi
6
Abi
7
Teade
  • Anname teada, et 16.07.2019 ajavahemikus 20.00 – 00.00 toimuvad x-tee keskkonna hooldustööd, mille raames võib esineda teenustes katkestusi, maksimaalne katkestuse pikkus on 30 minutit.
Riigi kinnisvararegister
8

Registrist leiate informatsiooni riigi omandis ja kasutuses oleva

9
kinnisvara kohta.

10

Kõik kasutajad saavad:

11

12
13
  • sooritada päringuid riigi kinnisvara ja sellega seotud
  • 14
    menetluste ning lepingute kohta