param_value_id parameeter_id maakond_id maakond haldusasutus_id haldusasutus toetuse_tunnus_id toetuse_tunnus param_liik on_kohalik_id on_kohalik jrk_nr param_kood parameeter mootyhik kehtivus_algus kehtivus_lopp vaartus mod_kpv nimetus kirjeldus
0
1050106 1000048 999999 Üleriigiline 999999 Üleriigiline 1 TTT Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid N Riiklik 6 SUBSISTENCE_MARGIN_PLUS Toimetulekupiiri koefitsient teisele ja igale järgnevale täiskasvanud leibkonnaliikmele 2014-12-01 0.80 2017-11-27 Toimetulekupiir +1 Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
1
1050082 1000804 999999 Üleriigiline 999999 Üleriigiline 1 TTT Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid N Riiklik 7 SUBSISTENCE_MARGIN_CHILD Toimetulekupiiri koefitsient lapsest leibkonnaliikmele 2015-01-01 1 2017-11-27 Toimetulekupiir +1(Laps) Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
2
1050084 1000806 999999 Üleriigiline 999999 Üleriigiline 1 TTT Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid N Riiklik 8 SUBSISTENCE_MARGIN_CHILD_AGE Toimetulekutoetuse lapseea piirvanus 2015-01-01 17 2017-11-27 Toimetulekupiir +1(Lapsevanusepiir) Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
3
1050098 1000814 999999 Üleriigiline 999999 Üleriigiline 1 TTT Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid N Riiklik 4 TTT_STUDENT_AGE_UPPER_BOUND_INCLUDED (Üli)õpilase maksimaalne vanus (ka), millega isikut loetakse (üli-)õpilaseks ja saab määrata eraldi elavaks 2015-01-01 24 2017-11-27 TTT (üli-)õpilase maksmimaalne vanus(k.a.) TTT (üli-)õpilase maksmimaalne vanus(k.a.), millega isikut loetakse (üli-)õpilaseks ja saab määrata eraldi elavaks
4
1095418 1000046 999999 Üleriigiline 999999 Üleriigiline 1 TTT Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid N Riiklik 5 SUBSISTENCE_MARGIN Toimetulekupiir (summa esimese leibkonnaliikme kohta) EUR 2016-01-01 130.00 2017-11-27 Toimetulekupiir Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
5
201 1000014 999999 Üleriigiline 999999 Üleriigiline 1 TTT Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid N Riiklik 1 HOHO_AREA_QUOTA Leibkonna normpind (ruutmeetrit) m2 2008-01-01 15 2017-11-27 Leibkonna normpind Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
6
301 1000016 999999 Üleriigiline 999999 Üleriigiline 1 TTT Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid N Riiklik 2 HABITANT_AREA_QUOTA Leibkonnaliikme normpind (ruutmeetrit) m2 2008-01-01 18 2017-11-27 Liikme normpind Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
7
1000002 1000018 999999 Üleriigiline 999999 Üleriigiline 1 TTT Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid N Riiklik 3 PENSIONER_AREA_QUOTA Üksielava pensionäri normpind (ruutmeetrit) m2 2010-04-01 51 2017-11-27 Pensionäri normpind Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
8
1015684 1000050 999999 Üleriigiline 999999 Üleriigiline 1 TTT Riiklikult kehtestatud toimetulekutoetuse parameetrid N Riiklik 9 ADDITIONAL_SOCIAL_SUPPORT Täiendava sotsiaaltoetuse suurus EUR 2011-01-01 15 2017-11-27 Täiendav sotstoetus Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
9
1043968 1000034 10037 Harju maakond 1000054 Aegviidu Vallavalitsus 1 TTT Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes Y Kohalik 1 ELECTRICITY_QUOTA Elekter (summa esimese leibkonnaliikme kohta) EUR 2013-11-01 22.00 2017-11-27 Elekter Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
10
1043970 1000036 10037 Harju maakond 1000054 Aegviidu Vallavalitsus 1 TTT Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes Y Kohalik 2 ELECTRICITY_QUOTA_PLUS Elekter (summa teise ja iga järgneva leibkonnaliikme kohta) EUR 2013-11-01 11.00 2017-11-27 Elekter +1 Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
11
1017364 1000020 10037 Harju maakond 1000054 Aegviidu Vallavalitsus 1 TTT Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes Y Kohalik 4 HABITATION_RENT_QUOTA Eluaseme üür (summa eluaseme ruutmeetri kohta) EUR m2 kohta 2011-01-01 2 2017-11-27 Eluaseme üür Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
12
1017368 1000028 10037 Harju maakond 1000054 Aegviidu Vallavalitsus 1 TTT Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes Y Kohalik 5 HABITATION_INSURANCE_QUOTA Eluruumi kindlustus (summa eluaseme ruutmeetri kohta) EUR m2 kohta 2011-01-01 0.15 2017-11-27 Eluruumi kindlustus Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
13
1017370 1000038 10037 Harju maakond 1000054 Aegviidu Vallavalitsus 1 TTT Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes Y Kohalik 6 GAS_QUOTA Gaas (summa esimese leibkonnaliikme kohta) EUR 2011-01-01 6.5 2017-11-27 Gaas Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus
14
1043972 1000040 10037 Harju maakond 1000054 Aegviidu Vallavalitsus 1 TTT Toimetulekutoetuse maksmiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärad omavalitsustes Y Kohalik 7 GAS_QUOTA_PLUS Gaas (summa teise ja iga järgneva leibkonnaliikme kohta) EUR 2013-11-01 4.25 2017-11-27 Gaas +1 Toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatav arvväärtus